Chuyên mục: Giá trực tuyến

Giá hồ tiêu thị trường ngày 7/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 7/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 6/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 6/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 1 đến 5 USD/ tấn, kỳ hạn 5/18 tăng thấp nhất ở mức 1 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng cao nhất ở

Giá mủ cao su hiện nay ngày 6/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 6/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 3.3 đến 4.6 USD/ tấn, ở kì hạn 4/18  giảm thấp nhất là 3,3 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Xem giá hồ tiêu trực tuyến ngày 6/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 6/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 61.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá cà phê trực tuyến hôm nay ngày 6/2/2018

Giá cà phê Việt Sau nhiều ngày liên tiếp giá cà phê giảm liên tục trong nước và các tỉnh thì hôm nay là một dấu hiệu đáng mừng. So với ngày hôm qua 5/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng 7USD/tấn từ 1665 USD/tấn lên 1672 USD/tấn.  Đồng thời giá cà

Diễn biến giá hạt tiêu ngày đầu tuần 5/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 5/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 61.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá mủ cao su tự nhiên ngày hôm nay 5/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 5/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá ca cao thế giới ngày hôm nay 5/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 5/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn 5/18 và 7/18  đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng thấp hơn ở mức 44USd/tấn. Giá ca cao

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 5/2/2018

So với ngày hôm qua 4/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giữ nguyên giá. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giữ nguyên giá so với ngày hôm qua 4/2/2018. Giá cà phê thế giới Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica và Robusta  cũng