Chuyên mục: Giá cà phê nước ngoài

Giá cà phê trực tuyến hôm nay ngày 6/2/2018

Giá cà phê Việt Sau nhiều ngày liên tiếp giá cà phê giảm liên tục trong nước và các tỉnh thì hôm nay là một dấu hiệu đáng mừng. So với ngày hôm qua 5/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng 7USD/tấn từ 1665 USD/tấn lên 1672 USD/tấn.  Đồng thời giá cà

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 5/2/2018

So với ngày hôm qua 4/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giữ nguyên giá. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giữ nguyên giá so với ngày hôm qua 4/2/2018. Giá cà phê thế giới Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica và Robusta  cũng

Giá cả cà phê trực tuyến hôm nay 3/2/2018 giảm nhẹ

So với ngày hôm qua 2/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giảm  30 USD/tấn,từ 1672 USD/tấn xuống còn 1665 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 2/2/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay ở

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 2/2/2018

  Giá cà phê Việt Sau nhiều ngày liên tiếp giá cà phê giảm liên tục trong nước và các tỉnh thì hôm nay là một dấu hiệu đáng mừng. So với ngày cuối tuần 1/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng .Mặc dù giá tăng nhẹ nhưng vẫn chưa về

Diễn biến giá cà phê ngày hôm nay 1/2/2018 dấu hiệu tăng

So với ngày hôm qua 31/1/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng mạnh  30 USD/tấn,từ 1637 USD/tấn lên tới 1667 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 30/1/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 31/1/2018 giảm mạnh

So với ngày hôm qua 30/1/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giảm mạnh  23 USD/tấn,từ 1660 USD/tấn còn 1637 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 30/1/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay ở

Giá mủ cao su hiện nay ngày 30/1/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 30/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom tăng từ 0.2 đến 0.9 USD/Tấn. ở kì hạn 4/18 tăng thấp nhất ở mức 0.2 USD/tấn  , kì hạn 3 /18  tăng

Xem giá cà phê trực tuyến ngày 27/1/2018 giữ giá

So với ngày hôm qua 26/1/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giữ nguyên giá. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giữ nguyên giá so với ngày hôm qua 26/1/2018.   Giá cà phê thế giới Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica và Robusta

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 26/1/2018 giảm nhẹ

So với ngày hôm qua 25/1/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giảm nhẹ  21 USD/tấn,từ 1675 USD/tấn còn 1665 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 25/1/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay ở