Chuyên mục: Giá cao su

Giá mủ cao su hiện nay ngày 6/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 6/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 3.3 đến 4.6 USD/ tấn, ở kì hạn 4/18  giảm thấp nhất là 3,3 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá mủ cao su tự nhiên ngày hôm nay 5/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 5/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá cao su trực tuyến ngày cuối tuần 4/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 4/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá mủ cao su hiện nay ngày 2/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 3/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá thu mua hạt cao su ngày 2/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 1.2 đến 3.3 USD/ tấn, ở kì hạn 7/18  tăng thấp nhất là 1.2 USD/tấn , tăng mạnh nhất ở kì

Giá mủ cao su ngày hôm nay 1/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 2/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom tăng trên mọi kỳ hạn từ 0.3  đến 2.2 USD/tấn ,tăng  thấp nhất ở kì hạn 7/18  là 0.3 USD/tấn ,tăng mạnh nhất ở

Giá mủ cao su thiên nhiên ngày 31/1/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 31/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 1.4 đến 2.8 USD/ tấn, ở kì hạn 2/17  giảm thấp nhất là 1.4 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá cao su thế giới trực tuyến 29/1/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 29/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm ở kì hạn 2/17   là 3.9 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì hạn  6/18  là 5 USD/tấn. Giá cao su thế

Tình hình giá cao su hiện nay ngày 28/1/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 28/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom ở kì hạn 2/17  , kì hạn 3 /18 và 4/18 giảm đồng đều là 1.1 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá cao su xuất khẩu ngày 27/1/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 27/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm đồng đều ở kì hạn 2/17, 3/18 và 4/18 là 1.1 USD/tấn , giảm mạnh hơn ở kì hạn  6/18  là 2