Chuyên mục: Giá hồ tiêu

Giá hồ tiêu thị trường ngày 7/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 7/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Xem giá hồ tiêu trực tuyến ngày 6/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 6/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 61.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Diễn biến giá hạt tiêu ngày đầu tuần 5/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 5/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 61.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá hồ tiêu trực tuyến ngày 4/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 4/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 65.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 63.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá nông sản hồ tiêu ngày 2/2/2018 tăng mạnh

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 4/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 65.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 63.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Thông tin về giá hồ tiêu ngày 2/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 2/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá cả thị trường hồ tiêu ngày hôm nay 1/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 1/2/2018 tăng nhẹ so với ngày hôm qua – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là

xem giá tiêu hôm nay ngày 30/1/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 30/1/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 63.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá hồ tiêu trực tuyến ngày 29/1/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 29/1/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 62.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Xem giá hồ tiêu trực tuyến ngày 27/1/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 27/1/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 62.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức thấp hơn là 61.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia