Chuyên mục: Chưa được phân loại

Giá mủ cao su tự nhiên ngày hôm nay 5/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 5/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Thông tin về giá hồ tiêu ngày 2/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 2/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá thu mua hạt cao su ngày 2/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 1.2 đến 3.3 USD/ tấn, ở kì hạn 7/18  tăng thấp nhất là 1.2 USD/tấn , tăng mạnh nhất ở kì

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 2/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 6 đến 7 USD/tấn,  kỳ hạn  3/18 , 7/18và 9/18 tăng đồng đều ở mức 6 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng

Giá cà phê trực tuyến ngày hôm nay 2/2/2018

  Giá cà phê Việt Sau nhiều ngày liên tiếp giá cà phê giảm liên tục trong nước và các tỉnh thì hôm nay là một dấu hiệu đáng mừng. So với ngày cuối tuần 1/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng .Mặc dù giá tăng nhẹ nhưng vẫn chưa về

Giá cả thị trường hồ tiêu ngày hôm nay 1/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 1/2/2018 tăng nhẹ so với ngày hôm qua – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là

Giá ca cao thế giới hôm nay ngày 1/2/2018 tăng nhẹ

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 1/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn  7/18 và 9/18 tăng đồng đều ở mức 9 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng mạnh hơn 11USd/tấn., tăng thấp nhất

Giá mủ cao su ngày hôm nay 1/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 2/1/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom tăng trên mọi kỳ hạn từ 0.3  đến 2.2 USD/tấn ,tăng  thấp nhất ở kì hạn 7/18  là 0.3 USD/tấn ,tăng mạnh nhất ở

Diễn biến giá cà phê ngày hôm nay 1/2/2018 dấu hiệu tăng

So với ngày hôm qua 31/1/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước tăng mạnh  30 USD/tấn,từ 1637 USD/tấn lên tới 1667 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 30/1/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay