Giá ca cao thế giới trực tuyến ngày 4/2/2018 tăng mạnh

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 4/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn 5/18 và 7/18  đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng thấp hơn ở mức 44USd/tấn. Giá ca cao

Giá cao su trực tuyến ngày cuối tuần 4/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 4/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá hồ tiêu trực tuyến ngày 4/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 4/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 65.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 63.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá cả cà phê trực tuyến hôm nay 3/2/2018 giảm nhẹ

So với ngày hôm qua 2/2/2018 giá cà phê xuất khẩu và thu mua trong nước giảm  30 USD/tấn,từ 1672 USD/tấn xuống còn 1665 USD/tấn. Đồng thời giá cà phê thu mua tại các tỉnh cũng giảm so với ngày hôm qua 2/2/2018. Cụ thể giá cà phê thị trường trong nước hôm nay ở

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 2/2/2018 tăng mạnh

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 3/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 44 đến 46 USD/tấn,  kỳ hạn  5/18 , 7/18  tăng đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng

Giá mủ cao su hiện nay ngày 2/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 3/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 0.5 đến 2 USD/ tấn, ở kì hạn 5/18  giảm thấp nhất là 0.5 USD/tấn , giảm mạnh nhất ở kì

Giá nông sản hồ tiêu ngày 2/2/2018 tăng mạnh

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 4/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 65.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 63.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Thông tin về giá hồ tiêu ngày 2/2/2018

Giá cả thị trường hồ tiêu (hạt tiêu) ngày hôm nay, 2/2/2018 – Giá hồ tiêu Việt Nam: Hôm nay giá hồ tiêu trong nước ở mức như sau: Giá hồ tiêu tại Daklak thu mua ở mức 64.000đ trên 1kg. Giá hồ tiêu Đồng Nai thu mua ở mức là 62.000đ/1kg. Giá hồ tiêu Gia Lai ở mức

Giá thu mua hạt cao su ngày 2/2/2018

Giá cao su trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá cao su Tocom giảm từ 1.2 đến 3.3 USD/ tấn, ở kì hạn 7/18  tăng thấp nhất là 1.2 USD/tấn , tăng mạnh nhất ở kì

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 2/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 6 đến 7 USD/tấn,  kỳ hạn  3/18 , 7/18và 9/18 tăng đồng đều ở mức 6 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng